SERWIS
POMOC TECHNICZNA I ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNE
NAPRAWA GWARANCYJNA
Do skorzystania z naprawy gwarancyjnej potrzebny jest dowód zakupu, produkt musi pochodzić z Oficjalnej Dystrybucji JBL w Polsce Suport Sp. z o.o. sp. k..
 1. Przed wysłaniem produktu do serwisu sprawdź czy produkt pochodzi z oficjalnej polskiej dystrybucji:
  https://www.jbl.com.pl/sprawdz-urzadzenie
 2. Urządzenie można wysłać do serwisu (lub do jego sprzedawcy) przesyłką rejestrowaną wcześniej wypełniając formularz reklamacyjny:
  https://www.jbl.com.pl/reklamacja
 3. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym czynność dostarczenia sprzętu do serwisu
  obciąża właściciela rzeczy, na koszt gwaranta.

  Koszt ten jednak nie może przekroczyć uzasadnionych ekonomicznie kosztów transportu.
  Dla zrekompensowania kosztów dostarczenia sprzętu do serwisu uprawniony z gwarancji przedkłada gwarantowi dowód ich poniesienia.
W przesyłce powinien znajdować się wydrukowany formularz zgłoszeniowy, kserokopia polskiego dowodu zakupu oraz polska karta gwarancyjna.
Z serwisu urządzenie zostanie dostarczone kurierem na koszt serwisu.

Adres do wysyłki serwisowej:

Audio Video Serwis
Ul. Bohaterów Monte Cassino 1
40-231 Katowice
tel.: 032 / 255-21-48
e-mail: info@jblserwis.pl
STATUS NAPRAWY GWARANCYJNEJ
SPRAWDZENIE NUMERÓW SERYJNYCH
Sprawdź czy produkt pochodzi z polskiej dystrybucji: https://www.jbl.com.pl/sprawdz-urzadzenie
NAPRAWA POGWARANCYJNA
Zgłoszenie naprawy pogwarancyjnej: http://www.audio-video.slask.pl/serwis/naprawa-pogwarancyjna

Urządzenie można dostarczyć osobiście lub wysłać na niżej podany adres.
Po wykonaniu diagnozy serwis informuje o przewidywanych kosztach naprawy.
W przypadku rezygnacji z naprawy klient ponosi koszt sprawdzenia / ekspertyzy sprzętu
Do przesyłki proszę dołączyć opis usterki oraz czytelny adres zwrotny wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail.

Adres serwisu / wysyłki:

Audio Video Serwis
Ul. Bohaterów Monte Cassino 1
40-231 Katowice
tel.: 032 / 255-21-48
e-mail: info@jblserwis.pl


Pytania dotyczące naprawy prosimy kierować na wyżej podany adres e-mail.
ZAKUP CZĘŚCI ZAMIENNYCH / AKCESORIÓW