SERWIS
POMOC TECHNICZNA I ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNE
NAPRAWA GWARANCYJNA
Do skorzystania z naprawy gwarancyjnej potrzebny jest dowód zakupu, produkt musi pochodzić z Oficjalnej Dystrybucji JBL w Polsce Suport Sp. z o.o. sp. k..
  1. Przed wysłaniem produktu do serwisu sprawdź czy produkt pochodzi z oficjalnej polskiej dystrybucji:
    https://www.jbl.com.pl/sprawdz-urzadzenie
  2. Urządzenie można wysłać do serwisu (lub do jego sprzedawcy) przesyłką rejestrowaną wcześniej wypełniając formularz reklamacyjny:
    https://www.jbl.com.pl/reklamacja
  3. Zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej dołączonej do produktu przesyłka sprzętu do serwisu odbywa się na koszt i odpowiedzialność kupującego.
W przesyłce powinien znajdować się wydrukowany formularz zgłoszeniowy, kserokopia polskiego dowodu zakupu oraz polska karta gwarancyjna.
Z serwisu urządzenie zostanie dostarczone kurierem na koszt serwisu.

Adres do wysyłki serwisowej:

Audio Video Serwis
Ul. Bohaterów Monte Cassino 1
40-231 Katowice
tel.: 032 / 255-21-48
e-mail: info@jblserwis.pl
STATUS NAPRAWY GWARANCYJNEJ
SPRAWDZENIE NUMERÓW SERYJNYCH
Sprawdź czy produkt pochodzi z polskiej dystrybucji: https://www.jbl.com.pl/sprawdz-urzadzenie
NAPRAWA POGWARANCYJNA
Zgłoszenie naprawy pogwarancyjnej:

Urządzenie można dostarczyć osobiście lub wysłać na niżej podany adres.
Po wykonaniu diagnozy serwis informuje o przewidywanych kosztach naprawy.
W przypadku rezygnacji z naprawy klient ponosi koszt sprawdzenia / ekspertyzy sprzętu
Do przesyłki proszę dołączyć opis usterki oraz czytelny adres zwrotny wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail.

Adres serwisu / wysyłki:

Audio Video Serwis
Ul. Bohaterów Monte Cassino 1
40-231 Katowice
tel.: 032 / 255-21-48
e-mail: info@jblserwis.pl


Pytania dotyczące naprawy prosimy kierować na wyżej podany adres e-mail.
ZAKUP CZĘŚCI ZAMIENNYCH / AKCESORIÓW
Prosimy o kontakt email: info@jblserwis.pl